..Loading..

Məhsullarımız

Mikro Fly

Əgər iş proseslərini səmərəli və sərfəli idarə etmək, vaxt və xərclərə qənaət etmək, təhlil və məlumatların işığında düzgün qərarlar

qəbul etmək, rəqabətdə önə çıxmaq və ən böyük olmaq istəyirsinizsə, Mikro Fly sizin üçündür.

Mikro Fly ilə bütün iş proseslərinizi əvvəldən sona qədər bir platformada idarə edə, fəaliyyət göstərdiyiniz sektorun ehtiyaclarına

uyğun olaraq asanlıqla düzəldə bilərsiniz və tez istifadəyə keçə bilərsiniz.

Bundan əlavə, Mikro Fly ilə asanlıqla pul, işçi qüvvəsi və avadanlıq kimi hər cür ehtiyatları planlaşdıra və iş proseslərini

asanlıqla idarə edə bilərsiniz.