..Loading..

Məhsullarımız

Atexa Pms

Atexa Group MMC -nin məhsullarından biri olan web yazlım Prosesslərin Idarəetmə Sistemini (Atexa PMS) sizlərə təqdim edirik. Atexa PMS ilə İş mərhələlərinin idarə edilməsi ilə şirkətlərin bütün biznes proseslərini yarada və izləyə bilərsiniz. Bütün biznes prosesləri, iş axınları, təsdiqlər, geribildirim və nəzarət prosesləri, istifadə olunan formaların müəyyənləşdirilməsi, təsdiqlənmə, məzmun hərəkət növləri sistemdə müəyyən edilə bilər. Bir-biri ilə əlaqələr müəyyənləşdirilmişdir. Məsələn, satın alınan məhsulun satın alınması, xidmət sonrası dəstək formalarının açılması, şikayət və şikayətlərin şirkətin müvafiq bölmələrinə ötürülməsi, həll metodlarının müəyyən edilməsi və geribildirimin planlaşdırılması sistem vasitəsilə həyata keçirilə bilər.  Atexa PMS -də hər bir istifadəçi üçün səlahiyyətlər admin tərəfindən təsdiqlənir və mərhələlərə bölünür.Bu mərhələlərin bir neçəsi haqqında sizlərə qisa məlumatlar təqdim edəcəyik.

1.Hər hansi bir təlıbi sistemə əlavə edən istifadəçi.Sistemə ilk məlumat əlavə edən istifadəçi üçün əvvəldən təyin olunmuş imkanlar (sənədlər,həmin sənədlərdəki növlər,tələb edə biləcəyi maksimum və minimum məbləğ və ya miqdar və.s)

2.Bu istifadəçinin yazmış olduğu tələbə münasibət bildirəcək istifadəçilər ardcıl olaraq təyin olunur.Təyin olunan istifadəçilər səlahiyyətlərə bağlı olaraq sənədi Təsdiq,Ləğv və Imtina edə bilərlər.Bu zaman isə Açıqlamalarını əlavə edə bilərlər.Hansı səbəbdən Təsdiq,Ləğv və Imtina etdiklərinə dair.

3.Təsdiq Prosessinde iştirak edən hər bir istifadəçiyə müəyyən vaxt limiti təyin etmək olar.Misal olaraq A istifadəçisi sənədə 1 saat ərzində münasibət bildirsin gecikmə olduğu halda təyin olunmuş rəhbər bir şəxsə bildiriş getsin.Sənəd hansı mərhələdə və kim tərəfindən gecikməkdədir.

Atexa PMS  vasitəsi ilə bu proseslərin izlənməsi və icrası ilə bağlı istənilən formada hesabatlar əldə edə bilərsiniz.